Ноябрь 1 — Тыва дыл хүнү
01.11.2023

Ноябрь 1 — Тыва дыл хүнү

Хүндүлүг Тывасвязьинформ бөлүктүң киржикчилеринге бо хүн ноябрь 1-де — Тыва дыл хүнүнге тураскааткан байырлал тавырыштыр изиг байыр чедирип тур бис!

Сонуургалдыг кижилерге «Сѳстерниң тайылбырын тывыңар» деп Тыва дыл билиринге шылгалда ажыл эртип болурун дыңнадып тур бис. Кузелдиг сонуургакчыларга бо шөлʏлгени слер биле үлештивис: https://onlinetestpad.com/sq25cntakk57m
Онза солун айтырыгларга эки шылгалданы эртеринге чедиишкинни күзедивис!


2016 чылдың январь 18-те Тыва Республиканың Чазааның айтыышкыны-биле ноябрь 1-ниң хүнүн – Тыва дыл хүнү кылдыр чарлатынган.

Оон аңгыда чаа тыва дыл очулгазы тыптып келген медээни дамчыдып тур бис. Харылзаа четкизи тавырыштыр шөлүлге ёзугаар очулдурукчуну ажыдыптар аргазы: https://tyvan.ru/